Programació Comunitària Intercultural

La Programació Comunitària Intercultural és aquell conjunt d’actuacions, projectes, campanyes, … proposades col·lectivament per tal de donar resposta a les necessitats i potencialitats que el territori presenta. A partir de la Monografia Comunitària i de les temàtiques prioritàries que d’aquesta es desprenen, els grups de treball de cada àmbit, es posen a treballar per tal d’elaborar la diagnosi que identifica les necessitats existents i a les quals se’ls hi vol donar resposta per tal de millorar la convivència i cohesió social.

En aquests moments, des dels diferents espais de treball, s’estan acabant de concretar les diferents actuacions que donaran lloc a la Programació Comunitària Intercultural de Badalona Sud.