Guia d’entitats i recursos tècnics

La Guia està dividida per àmbits per tal de facilitar-ne el seu ús: serveis a la ciutadania i territori, entitats ciutadanes, centres cultes, educació, salut i atenció social i ocupació. A cada àmbit s’inclou informació relativa a les entitats i/o recursos del territori tot recollint una breu descripció, la ubicació, el correu electrònic i/o web i el telèfon de contacte.

En els àmbits d’educació, salut i atenció social i ocupació, dedicats als recursos tècnics que actuen al territori, s’inclou la informació bàsica relativa als recursos i la de tots els projectes que desenvolupen agrupats per temes. La idea és que la Guia esdevingui una eina per a socialitzar i fer pública la màxima informació possible.

Aquí la podreu consultar i descarregar Guia d’entitats, recursos, plans, programes i projectes de Badalona Sud

També podeu optar per consultar i descarregar el Glossari d’Entitats i Recursos una eina més senzilla on trobareu informació més sintètica sobre els recursos i entitats del territori.

Esperem que els documents siguin de la màxima utilitat. Si hi trobeu algun error, us preguem que ens ho comuniqueu per tal de canviar-ho. La Guia ha de ser un document adaptat als canvis i útil per al territori.

A més dels dos documents, podeu consultar la ubicació de les entitats i recursos del territori al següent mapa.

ATENCIÓ! Per veure en més detall el mapa i seleccionar les entitats i recursos segons l’àmbit d’actuació cal fer click al quadrat que apareix a dalt a la dreta del propi mapa.