Diagnosi Comunitària

Fruit del procés d’investigació es genera la monografia comunitària que suposa tenir un coneixement actual i global sobre la vida als nostres barris.

El coneixement acumulat a la monografia ens ha permès elaborar, també de manera comunitària, una diagnosi on hem identificat les problemàtiques i reptes més compartits per prioritzar-los i començar a concretar una programació comunitària. L’elaboració d’aquesta programació comunitària es farà en una propera fase, i contindrà dues línies d’acció, una adreçada a la millora de la realitat existent i una altra centrada en el desenvolupament d’un projecte innovador. El desenvolupament de la programació comunitària és una oportunitat per continuar treballant la millora de la convivència i la cohesió social al districte.

En el document s’explica el procés d’elaboració, al llarg dels mesos de maig i juny de 2016, de la diagnosi comunitària i els primers passos en la creació de la programació comunitària.

Aquí podeu consultar i descarregar-vos la Diagnosi comunitària Badalona Sud